Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19

Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 (thay thế cho Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 7/8/2020) 
Chi tiết xem tại: /upload/files/quyet-dinh-3638-qd-byt-bo-y-te.pdf