Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần cộng đồng cho cán bộ y tế
 
       Ngày 18/9/2020, tại Trung tâm y tế Hoài Đức, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế Hoài Đức tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về sức khỏe tâm thần cho cán bộ y tế là trưởng trạm y tế và chuyên trách hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em tại các xã, thị trấn.
      Tham gia lớp tập huấn các học viên đã được Thạc sĩ Nguyễn Đức Vượng - Phó trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội giới thiệu một số kiến thức về chăm sóc sức khỏe thân thần: Tổng quan về tiếp cận trong can thiệp vấn đề sức khỏe tâm trí và rối loạn tâm thần; liệu pháp tâm lý gia đình trong điều trị bệnh tâm thần phân liệt, công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần và trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong chăm sóc cho người khuyết tật về trí tuệ, thần kinh, tâm thần…

 

       Cùng ngày, Trung tâm Y tế Hoài Đức tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về sức khỏe tâm thần cho mạng lưới cộng tác viên, y tế thôn trên địa bàn huyện.
 

       Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở được nâng cao trình độ và năng lực, nắm được những kỹ năng cơ bản, cần thiết trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, giúp học viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần, từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều trị, bảo vệ và chăm sóc bệnh nhân tâm thần, rối loạn tâm trí cho đối tượng khuyết tật về thần kinh, tâm thần trên địa bàn huyện, góp phần giảm gánh nặng về bệnh tật và kinh tế cho gia đình và xã hội.
Bùi Hồng