Tài liệu truyền thông phòng chống dịch COVID-19 của CDC Hà Nội

Tài liệu truyền thông phòng chống dịch COVID-19 của CDC Hà Nội

 

1. Tài liệu hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19 dành cho người được cách ly (theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế)

 

2. Tài liệu hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19 dành cho thành viên trong hộ gia đình, nơi lưu trú (theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế)
 
3. Tài liệu phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 quy định dành cho người được cách ly y tế tập trung (theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế)
Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội