HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
 

        Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành hướng dẫn các điều kiện y tế phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo cho các phương tiện vận tải khách (xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, tàu bay, tàu thủy…).