Bá Bình (Phòng TT-GDSK)

Một số hình ảnh buổi truyền thông lưu động Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống Lao của TTYT Hoài Đức.


Bá Bình (Phòng TT-GDSK)