Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Chi tiết xem tại :/upload/files/bcd-1051-2020-1_signed.pdf