QUY TRÌNH TIẾP NHẬN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE HOÀI ĐỨC

1. Thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện:  
- Người nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho cơ sở điều trị tại phòng khám đa khoa Ngãi Cầu.
- Hồ sơ đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bao gồm:
+ Đơn đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo mẫu do Bộ Y tế quy định (khi đến đăng ký sẽ được phát mẫu đơn);
+ Bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu.
2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 17/5/2021 (thứ 2).
3. Địa điểm đăng ký: Cơ sở điều trị Methadone - phòng khám đa khoa Ngãi Cầu, thuộc địa bàn thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức.
3. Quy trình xét chọn đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đăng ký tham gia điều trị, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm:
- Tổ chức khám sức khỏe cho người đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;
- Quyết định bằng văn bản việc tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Quy trình điều trị:
Người nghiện chất dạng thuốc phiện sau khi có quyết định được tham gia điều trị sẽ tuân thủ đúng quy trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone do cán bộ cơ sở điều trị hướng dẫn.  
Methadone được xem là an toàn và hiệu quả khi dùng theo đúng quy định. Liều thuốc Methadone được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân với mức độ cai nghiện và tiền sử sử dụng ma túy khác nhau. Trong toàn bộ các lần sử dụng Methadone, người bệnh đều phải nhận thuốc và uống thuốc dưới sự chỉ định và giám sát của bác sĩ đồng thời chịu sự quản lý ở cơ quan hành chính tại địa phương. Việc sử dụng Methadone bất hợp pháp, kể cả qua đường tiêm chích, cũng được xem như một hình thức tội phạm và cũng có nguy cơ mắc các bệnh lây như HIV, Viêm gan B, Việm gan C, Lao./.