Phổ biến nội quy, quy chế cho thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019


Chi tiết xem tại: /upload/files/cvdi-12757-2020-1_signed-soyt.pdf