Hoài Đức tổ chức chiến dịch tuyên truyền vệ sinh môi trường - phòng chống
dịch bệnh sốt xuất huyết

 
         Sáng ngày 28/8/2019, Trung tâm y tế huyện Hoài Đức tổ chức phát động chiến dịch tuyên truyền vệ sinh môi trường - phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại UBND xã Kim Chung.
       Tham dự lễ phát động là trên 200 đại biểu, gồm các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn, Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn, Ban Giám đốc và trưởng, phó khoa, phòng Trung tâm y tế, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND và các ban, ngành, đoàn thể xã Kim Chung, trạm trưởng trạm y tế các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh Lễ phát động

          Từ nhiều năm qua, nhận thức được những nguy cơ lây lan, bùng phát cũng như gánh nặng về bệnh tật do sốt xuất huyết để lại, nên các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể, cộng đồng và ngành y tế huyện Hoài Đức luôn xem các hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống dịch tại huyện Hoài Đức, đặc biệt là công tác truyền thông. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết và tổ chức ký cam kết phòng chống dịch đối với lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện, đồng thời triển khai các hoạt động từ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đến việc chỉ đạo bằng việc làm cụ thể để thực hiện phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân.
 

TS. Khánh Thị Nhi - Giám đốc TTYT huyện phát biểu tại Lễ phát động

         Trong các hoạt động phòng chống dịch thì yếu tố quyết định thành công chính là sự tự giác tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng chống muỗi truyền bệnh của từng hộ gia đình và cả cộng đồng xã hội. Tuy đã được tuyên truyền và vận động dưới nhiều hình thức trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng ý thức của một số hộ gia đình, người dân vẫn còn chủ quan, lơ là đến công tác vệ sinh môi trường và chủ động phòng bệnh tại hộ gia đình.
         Qua lễ phát động nhằm kêu gọi sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy đảng chính quyền từ huyện tới các xã, thôn, cụm dân cư, trường học; sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của mỗi người dân trong cộng đồng để triển khai tốt các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch sốt xuất huyết nói riêng.
         Ngay sau buổi phát động, Trung tâm y tế huyện Hoài Đức tiếp tục tổ chức đợt truyền thông lưu động trên địa bàn toàn huyện tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

 Truyền thông lưu động về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
trên địa bàn huyện

         Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, các trường học trên địa bàn và trạm y tế các xã, thị trấn tăng cường triển khai hoạt động truyền thông dưới mọi hình thức như nói chuyện trực tiếp, truyền thông lưu động, cổ động trực quan, phát thanh trên loa đài, tư vấn tại cơ sở y tế, thảo luận nhóm, thăm hộ gia đình, cấp phát tờ rơi tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt tại cộng đồng dân cư… để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Vương Thị Huyền