Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO tặng quà động viên TTYT Hoài Đức trong công tác phòng chống dịch COVID-19
 
Ngày hôm nay 27/7/2021, Trung tâm y tế Hoài Đức tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ cùng những món quà tặng ý nghĩa từ Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO.
 

Đây là nguồn hỗ trợ, động viên to lớn, góp phần không nhỏ cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để đội ngũ cán bộ Trung tâm y tế tiếp tục cố gắng, chiến thắng dịch bệnh.
Trung tâm y tế Hoài Đức xin trân trọng cảm ơn những tình cảm mà Ban lãnh đạo và cán bộ Công ty VETVACO đã dành cho tập thể Trung tâm y tế.